Nu finns databasen uppdaterad till samma version som i klassiska Disbyt. Dessutom är programvaran uppdaterad till Beta 17.

Beta 17 innehåller några rättningar som berör er som söker i databasen:
  • Information förbättrad om högerklickfunktionen vid sökning
  • Asterisk i förnamn som visar tilltalsnamn påverkar sortering av sökresultat. Diskussion pågår om hur detta skall åtgärdas men inget är nu åtgärdat.
  • Nordisk inloggning är möjlig
  • Login-funktionen har fått förbättrad information
  • Sök- rensa knappar omflyttade
  • Ett antal felaktiga platsangivelser har rättats