Jag har i min forskning väldigt många med skogsfinska familjenamn. Ibland har jag önskat att jag i någon inställning centralt kunnat ställa in om extra namn skall visas i utskrifter. Jag är ingen kodare så jag vet inte vad som är möjligt. Ett för mig tänkbart sätt är, att man i en kryssruta kan stänga av all visning av extranamn i personöversikten, för då kommer de väl inte med utskrifter.

Jag är kanske helt ensam om att se ett behov av denna möjlighet. Men det är väl inte förbjudet att önska.