Vid utskrift av en Släktmatrikel i tabellform hade jag ett problem som vållade en hel del huvudbry.

I ett gifte fick jag plötsligt två bilder på maken (ingift). I det giftet hade jag en textnotis om att giftet ingått med Kungl Majts tillstånd. Textnotisen stod under datumnotisen för giftet. När jag till slut bytte plats på notiserna försvann den extra bilden, allt blev som jag ville ha det. Borde inte utskriften vara oberoende av textens placering?

Utgångsmall var lite modifierad STD Normal Porträtt