Tycker att ni ska utveckla Släktöversikten så att man kan förminska/förstora rutor, linje och text - tillsammans - så att mer info får plats på samma bild. Gärna med "rullknappen" på musen.
Och inte som Zoom funktionen i Utskrift/Förhandsgranskning av t.ex. Antavla.