Disgen 2019.1 är nu tillgängligt för nedladdning och kommer också med automatik till användare av Disgen 2019 under de närmsta veckorna.

Lista på rättade fel finns här.