I openRGD finns vissa användbara tester, som även kunde inarbetas i Disgen:

Trippelbokstäver. Ibland råkar man skriva trippelbokstäver i namn (aaa, bbb osv). Vore värdefullt om Disgen kunde larma detta antingen i samband med registrering eller via verktygslådan.

Mansnamn som slutar på "dotter". Här rör det sig om en könsförväxling. Borde också kunna läggas till som test.

Dubbla vigselnotiser. Det händer ibland att man vid registrering av föräldrar inte hittar vigselnotisen (ligger exempelvis i en annan församling). Senare vid fortsatt forskning råkar man finna vigselnotisen. Det är då förledande lätt att på nytt klicka på "vigselringarna" och därigenom skapa en ny vigselnotis. Därigenom finns två vigselnotiser i relationen (den ena utan innehåll och den andra med notisinformationen). Så långt jag funnit ut finns det idag inget sätt i Disgen att kunna hitta dessa "felaktigheter". Förutsättningen är att det finns två vigselnotiser avseende samma föräldrapar. Företeelsen bör endast larmas eftersom det finns enstaka exempel, när samma individer gifter sig, skiljs och gifter om sig med varandra. (Detta har tagits upp tidigare men då av oförklarlig anledning avvisats).