Av någon anledning har senast använda orter blivit sorterade alfabetiskt, vilket jag ej vill. Jag har läst om detta någon gång men även försökt via hjälpen att ändra sorteringsordning:

Senast använda orter

I denna kombinationsruta finns de senast använda ortnamnen. Den fylls på när du klickar OK och därmed väljer en ort. Använd denna kombinationsruta för att snabbt visa en nyligen använd ort.

Du kan i popup-menyn välja att hålla listan sorterad i bokstavsordning eller osorterad med senast använda ort först.

Om man klickar på valet "Sortera listan över senaste orter" så sorteras orterna i listan omedelbart i alfabetisk ordning, och det sätts en bock framför valet. Därefter läggs alltid nya orter in i bokstavsordning i listan, så länge valet är ibockat.

Om valet är ibockat och man klickar på valet igen, så försvinner bocken, men listan förblir sorterad som den är. Dock kommer nya orter att läggas in överst i listan, medan de som fanns där tidigare förblir i alfabetisk ordning.

Maximalt 30 orter kan finnas i listan. Disgen kortar den automatiskt.


När jag går in på redigera orter får jag inte upp något alternativ "sortera listan över senaste orter". Vad gör jag fel? Har fortfarande Disgen 2018.

Generellt tycker jag att det verkar väldigt dumt att ha listan alfabetiskt. Borde inte tidsordningen vara grundalternativ och den som vill ha alfabetiskt får sortera om?