Jag förvaltar ett antal av varandra oberoende datamappar efter en avliden bekant. Kan jag skicka in GedCom-filer för flera av dessa släktträd till Disbyt utan att det blir "kaos" i systemet?