I ortträdet har jag på ett ställe lagt in ett torp (nivå 2 under fel gård (nivå 1). Kan jag flytta torpet till rätt gård, alternativt flytta torpet till nivå 1?