En anförvant som använder 2019.2 lyckas inte hitta något sätt att skapa en söklista som enbart innehåller partners till personerna i en annan söklista.

Utan att använda 'extra' flaggor kan inte heller jag lyckas. (Min Disgen-erfarenhet baserades på version 8 och har med åren som gått blivit reducerad.)

Går det att skapa en sådan söklista utan tillkommande flagg-exercis? I så fall, hur?

En annan fråga som uppstått är denna: Kan man enkelt skapa en söklista som enbart innehåller komplementmängden till individerna i en annan söklista?