För att vid utskrift Ansedel förtydliga olika notiser skulle jag vilja lägga in en tom rad mellan två olika notiser.
Finns möjlighet till detta? I s f hur gör jag inställningen