Från och med nu leder https://disbyt.dis.se till "nya" Disbyt.
"Gamla" Disbyt finns fortfarande tillgängligt på adressen https://disbyt-classic.dis.se.
Båda systemen använder samma underliggande data.