Konverterat från 8.2 ger en stjärna för relationen och nyregistrerat ger 4 stjärnor för samma relation. Relationen har samma data i 2019.2. Varför ger DISBYT olika antal stjärnor ?