Jag har just köpt Häradskartan för Sörmland anpassad för DIS och installerat alla kartbladen.
Jag får upp kartorna 1-70 men kartorna därefter 71-96 fungerar inte, jag får felmeddelandet (EJPEG: JPEG error #60).
Det pekar mot att det är något fel på jpg-filerna men det går bra att öppna jpg-filerna som bilder.
Är det någon som har råkat ut för detta och har en förklaring på vad det kan bero på?
/Sven