Texten i kyrkböckerna är ju som bekant av varierande kvalitet.
Finns det möjligen någon begåvad medlem (några begåvade medlemmar) som skulle tycka det vara kul att på ideell basis hjälpa en medmänniska med att vid behov tolka texter? Eller kan DIS kanske inrätta en funktion som man kan vända sig till och som inte gör annat än att besvara frågor i ämnet? Kanske en underrubrik i DIS Forum?
/hans peter