Hej, jag är ute efter ett verktyg, som kan styra mig i forskningen. Börjar åldras, och har väl litet svårt med att komma ihåg vilka av handgreppen jag gjort på vilka personer i mina data. För att förklara, skall jag berätta hur jag använt EXCEL hittills. Jag är bara halvnöjd med lösningen, så jag hoppas egentligen att du kan tipsa mig om hur jag kan göra detta på ett bättre sätt!

Målet med denna del av min forskning har varit att hitta mina och min frus kusiner, tremänningar och deras ättlingar.

I en rutnät i EXCEL har jag lagt personer som rader i tabellen, och handgrepp/sökningar/databaser som kolumner. I en cell i rutnätet har jag skrivit ett plus eller minus om jag sökt i den databasen för denna person. Plus anger att jag fann personen, minus att jag inte hittade den. Det blev litet svårt att syfta på rätt rad och kolumn till slut, så jag gick över till att skriva "7+" istället för bara "+" om jag sökt i 1970 års folkräkning. Jag har också använt EXCEL:s möjlighet att låsa kolumner och rader, så att kolumnrubriker och personnamn inte skall skrollas bort. Att jag sökt i http://svenskagravar.se och inte lyckats hitta personen, då blev det "SvGr-" i den cellen.

Genom att göra indrag en kolumn, kan jag visa upp att en person är barn till personerna ovanför. Första ifyllda kolumn för en person har von Kekules idnummer plus namn för personen. Jag har förlängt von Kekule-numret med ett understrykningstecken för make/maka. Syskon har jag lagt på en bokstav i stället, med A för äldsta syskonet, B för näst äldsta osv.

Ett ensamt minus i en cell betyder att jag inte ser orsak att göra den sökningen, typiskt för att personen var för ung för att sökas i den folkräkningen, eller att den redan var död.

EXCEL har fördelen, att jag kan visa bara de rader, som har något ifyllt i en viss kolumn. I de kolumner till vänster där personnamnen står, hamnar ju t ex alla mina tremänningar i samma kolumn, förutsatt att idnumret inte har en understrykning i - för då är det ju en partner till en tremänning.

Icke ifyllda celler bland kolumnerna för databaser betyder att jag inte gjort sökning i den databasen. Den sökningen är alltså jobb kvar att göra i framtiden.

Svagheter med denna lösning är bl a att jag inte kan se hur många gånger jag gjort en sökning. Att jag heller inte kan se vilka sökbegrepp jag använt i varje enskild sökning. Noteringar om det får göras i MinSläkt, som är databasen jag lagrar mina forskningsresultat i. Det hade varit mer logiskt att anteckna sökhandgreppen i verktyget som styr min forskning. I MinSläkt tänker jag mig mest ha resultaten av lyckade sökningar, inte vad jag misslyckats med.

Jag skulle gärna också velat, att EXCEL färgar hela kolumnen och raden jag fn håller markören över. Då hade syftandet på rätt person och databas varit enklare.

Jag har kunnat färga cellens bakgrund i viss färg, om databasen inte är ständigt åtkomlig för mig. T ex har jag inte alla folkräkningar lokalt på min PC, och jag har fn inte något abonnemang för Arkiv Digital. Färgad ruta betyder då, att jag skall söka nästa gång jag är på biblioteket, där många databaser är åtkomliga.

Om jag fick önska mig vad som helst i den här vägen, skulle jag vilja ha ett EXCEL-liknande verktyg, som lyser upp hela kolumnen och raden jag har markören över. Och att jag kunde högerklicka med musen i cellen och därmed automatiskt få registrerat ett minus i cellen. Och en möjlighet att med tangentbordet skriva in hur jag sökte. Ett vänsterklick skulle registrera ett plus i stället.

Har du åsikter och idéer, så svara gärna på min uppmaning!

/ Matz