Jag upptäckte helt nyligen att jag vid något tidigare tilfälle råkat ge en person 'fel' kön. Vid något snnat (senare) tillfälle gifte hen sig med en person, som via Disgens 'automatik' då också gavs 'fel' kön. Efter att ha gett paret sina rätta kön, blir de dock kvar i FÖ med kvinnan till vänster och mannen till höger. Hur gör man för att få dem att byta plats i FÖ?