Barnet är sedan länge registrerat som biologiskt i en familj. Jag har nu funnit att det barnet sedermera tagits som fosterbarn i en annan familj som också finns i min databas.

Går det att på något sätt låta barnet representeras som en enda individ i databasen? Dvs. både som biologiskt barn och som fosterbarn.

I så fall, hur?