Hej. Jag har fått en fråga om utskrift av källcitat. Går det och i så fall hur? Eller måste man lägga in det som en textnotis?