Jag är nybliven medlem och försöker nu att orientera mig på websidan. Det är inte mycket man förstår spontant. Första sidan visas inte korrekt, så man kan inte läsa den första menyraden i sin helhet. Efter inloggning möts man av ny menyrad med obegripliga namn (disbyt, disgen, etc). Man måse läsa på ordentligt för att förstå vad de olika alternativen innebär. För DIS Forum krävs särskild registrering, fast medlemsskapet redan är registrerat!?. Det har tagit 1-2 veckor, sedan jag anmälde mig som medlem, innan jag kunnat skriva här. Ett försök att få lite stöd på vägen hos kansliet gjorde mig inte mycket klokare. Detta är bara några saker, som har varit mindre begripliga i inledningen. Med tiden kommer det säkert att klarna hur DIS fungerar. Men det kunde definitivt vara mer tillrättalagt för nybörjare inledningsvis.