aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii jjj kkk lll mmm nnn ooo ppp qqq rrr sss ttt uuu vvv www xxx yyy zzz ååå äää ööö

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWW

Första inlägget i varje (?) tråd verkar påtvingas breda marginaler, som lämnar väldigt litet utrymme kvar åt texten (kanske beroende på webbläsarfönstrets bredd). Jag försöker utröna vad det beror på.