Ett tips från erfarna Zoom användare.
Om du vill undvika att någon annan deltagare startar en bildskärmsdelning mitt under föredragshållarens delning finns det inställning i Zoom som förhindrar det.
Vid mindre möten är det nog OK att alla kan börja dela sin skärm, men inte då det är många deltagare. Observera att detta kan host enkelt ändra/ kontrollera då mötet startats. Detta kan naturligtvis ställas in på licens-kontot om man så önskar.

Bifogad fil 2014