För att två personer ska kunna forska på var sin släktgren skulle vi vilja dela datamappen i två mappar. Går det? Annars är väl risken att man skriver över den enes forskning när man uppdaterar eller går det att uppdatera bara den ena släktgrenen.