Numera kommer automatiskt en relationsnotis (med gift som defrault), när en förälder registreras. Detta är i och för sig inget fel.

Ofta gör man inget med denna notis vid exakt det tillfälle utan låter den vara som den är tills vidare. När man vid ett senare tillfälle (kan även vara samma dag) vill komplettera notisen är det förledande lätt att skapa en ny vigselnotis genom att klicka på ringarna. I den nya notisen förekommer då registrerade uppgifter om vigseln medan den automatiskt registrerade för förblir blank. Jag vet att man i stället skall redigera den automatiska notisen, men ibland går det för fort.

Jag hatar att ha sopor i min databas och det finns inget sätt i Disgen (så långt jag funnit ut) att finna dessa dubbla vigselnotiser. Däremot får man en varningssignal i OpenRGD om de dubbla notiserna. Det borde vara ett rimligt krav att kunna hitta systematiska felregistreringar i databasen.

Det bästa vore om man fick en varning i samband med registrering: "Det förekommer redan en vigselnotis mellan samma individer". Jag vet att det i enstaka fall har förekommit att samma individer gifter sig en andra gång och då får man just ignorera varningen. Alternativt kompletteras notiskontrollen med en funktion: "Sök dubbla vigselnotiser mellan samma individer". Jag tog upp frågan vid ett tidigare tillfälle före de automatiska vigselnotisernas införande och då lämnades förslaget utan åtgärd. Nu tycker jag att bristen ökat i prioritet.