Jag vet inte om det är dumt/feltänkt av mig, men jag skulle vilja få A-filen i kommaseparerat utförande så den går att ta in i Excel eller annat kalkylprogram. Då kan man lätt sortera på socknar etc. D-filen är väl en lista i CSV-format, på medlemmar som sänt in till Disbyt och som matchar mot vad jag sänt in.