Den senaste tiden har jag arbetat en del med den nya versionen av Disbyt och börjar att bli mera hemtam med den.
Att numera kunna se upptill sex generationer bakåt är en värdefull förbättring. Däremot förstår jag inte riktigt, varför man måste stega sig fram mot de tillkommande generationerna. Det är väl lika bra att smälla till med alla sex med en gång? Finns det något som talar emot?

Vidare och det är det egentliga jag vill framföra vore det mycket värdefullt att få en markering till höger om en individ, när det finns ytterligare generationer att visa. Speciellt när det är många "sexor", måste man gå upp en eller två generationer längs varje linje för att säkerställa att man har sett all information. Sätt exempelvis ett +-tecken efter den individ där personen inrapporterat ytterligare generationer.