Jag har en elev som vill skriva ut en stamtavla med enbart kvinnor. Mor, barn, barnbarn OSV. Eventuellt även Antavla. Har vi något enkelt sätt att lösa det idag eller i framtiden. Med mycket stök kan man lösa det via en söklista men det är krångligt och lite oöverskådligt.