När jag kör openRGD med min gedcom fil får jag följande meddelande:

*** V A R N I N G (III) Dubbla förekomster

Dubbla namnförekomster för individ - Id => I0001 - Tora Ingegerd /Svensson/Tora Ingegerd /Fridberg/ => -
Dubbla namnförekomster för individ - Id => I0005 - Dagmar Kristina /Svensson/Dagmar Kristina /Larsson/ => -
Dubbla namnförekomster för individ - Id => I0007 - Anna /Fridberg/Anna /Bergman/ => -
...
* * * Om endast en förekomst behandlas, blir resultetet slumpartat.


Jag använder gramps som har möjlighet att särskilja flicknamn och giftas namn eller andra ändringar utav namnet (ex Taget namn). Detta stöds också utav gedcom. (5.5.1)
Om inläsning till dispyt blir slumpmässig så bör dispyt modiferas att klara av gedcom filer innehållandet alternativ namn.

Regards

PS. openRGD är ok att hitta fel.