Jag exporterade de orter jag lagt in till en XML-fil, redigerade och sparade filen. Vid import får jag beskedet "Importfilen är inte en korrekt XML-fil". Gör flera försök med olika editorer, men resultatet blir detsamma.Till sist gör jag ett försök att importera den exporterade filen utan att öppnat eller editerat den, med samma resultat "Importfilen är inte en korrekt XML-fil".
Har jag missat något eller har ingen annan heller lyckats?