Jag vill ha alla uppgifter som jag har i Disgen om en familj, dvs. föräldrarna, deras barn med resp. make/maka och deras barn prydligt placerade på ett papper. Med porträtt. Det handlar om 10 personer.
Hur gör jag?
/hans peter