Finns det någon spec på gedcom som disbyt stödjer?
Jag hittar bara beskrivningar hur man gör i olika program.
Men om man har ett eget program så behöver jag kolla av gedcom-formatet.
UTF8?
Datumformat?
Radbrytningar?

osv