Koordinaterna i Disgen har sedan flera år angivits i RT90 eller Sweref99.
Enligt uppgifter jag fått har RT90 numera ersatts med Sweref99.
Sweref99 är dock tydligtvis ett endast lokalt system enbart för Sverige.
Ni som har anor/ättlingar i utlandet hur gör ni?
Och gärna en kommentar från Disgen varför ett, som det tycks, gammalt eller lokalt svenskt system ligger kvar och används!