I manualen för DIS 2021 står underupplagsordet "Fönster - Personöversikt":

Det finns en snabbmeny (nås med högerklick) med följande möjligheter:
  • Lägg till anteckning, lägger till en anteckning till personen
  • Lägg till fotnot, lägger till en fotnot till personen
  • Ta bort anteckning
  • Ta bort fotnot
  • Utökad, byter till det utökade utseendet på namnpanelen


Denna text och fortsättning bör uppdateras och hänvisa till "Lägg till"-knappen.