Jag ser att detta varit på tal i äldre inlägg, men jag provar ändå.

Jag funderar på om det finns någon bra källa när det gäller normerade former av namn och även olika stavningsformer.
Nu pratar jag inte om ett dokument i stil med släktforskarförbundets namnlista utan om något som är mera anpassat för datorer. (T.ex. ett excelblad med en kolumn för onormerat namn / alternativ stavning och en kolumn för standardiserat namn.)

Om inte annat så borde DIS ha stött på behovet, det görs väl någon form av personmatchning för Disbytutdrag, RGD m.fl. där namnjämförelser rimligtvis ingår. Men jag gissar att det inte är allmänt tillgängligt i så fall.
(Tyvärr har DIS och jag ganska olika syn på vad "datorstöd för medlemmarna" borde bestå av. Själv tycker jag att just sådana saker vore viktigt att utveckla och dela med sig av, men det kan kännas mera som att det är "Disgen AB" man är medlem i.)

En svenskanpassad soundex-algoritm är också något som skulle vara till allmän nytta. Konstigt nog verkar ingen ha tagit fram en sådan, åtminstone hittar jag ingen information som tyder på det.