Jag har problem med att söka inmatade individer (300 senaste, se annat ämne). Men nu låste sig programmet. Röda fält med varningstexter, kunde inte stänga fönster etc. Skickade bugfil enligt anvisningar och fick programmet stängt.
Man varnade mig att forsätta använda programmet. Vad händer nu?
Kan jag faktiskt inte öppna DISgen? Kommer någon att kontakta mig? Har plöjt igenom alla handledningar om programmet men inte hittat något råd.
Hälsningar Pia