Då man i Disgen 2019 klickar på ett namn i listan "Bland senaste" så försvinner listan samtidigt som vederbörande Familjeöversikt visas.

Mycket önskvärt vore att man ex.vis via högerklick i lisan kunde få fram Familjeöversikten utan att "Bland senaste"-listan automatiskt försvinner.

Beter sig Disgen 2021 i detta avseende på samma sätt?

Allmänt om "Bland senaste":
Är listans maximala storlek begränsad? I så fall, till vad?
Vad krävs för att namn skall försvinna från listan?
Varför "Bland senaste" i stället för "Senaste"?