Avser att låta trycka resultatet av flera års släktforskning i en bok. Den kommer att få drygt 400 sidor, registren oräknade.

I min släktforskning har jag många soldater. Deras namn skriver jag in på vanligt sätt med soldatnamnet sist, t ex Sven Nilsson Grimstedt. Alla namn är markerade för visning. I Disgens personregister sorteras denne soldat på patronymikonet, i detta fall Nilsson. Men vid bläddring i personregistret är det inte lätt att komma ihåg att soldat Grimstedt hette Nilsson. Soldatnamnen är enklare att minnas.

I mitt personregister anges för vissa soldater endast patronymikonet, för andra både patronymikonet och soldatnamnet. Beror detta på om patronymikonet och soldatnamnet skrivits in som ett namn eller, som rekommenderats för att underlätta sökningen i datorn, som två var för sig?

Går det att få Disgen att basera personregistret på det sista efternamnet? Eller kan man få Disgen att skriva ut ett kompletterande register, ett soldatnamnsregister, sorterat på soldatnamn och, i så fall, hur upprättar jag ett sådant register?