Jag har precis avsagt mig Diskulogen i tryck - både för att spara resurser och p.g.a. begränsat utrymme hemma.

När jag nu bläddrar i olika nummer i PDF-format så slås jag av den dåliga kvaliteten på bilder/skärmdumpar ur Disgen eller andra program eller webbsidor. Det går ofta inte att läsa i PDF-versionen medan det i den tryckta tidningen går alldeles utmärkt trots den lilla storleken på texten. Med förstoring i PDF-läsaren blir det fortfarande otydligt p.g.a. grynighet.

Går det inte att få bättre kvalitet i PDF-versionen? Om vi vill minska utskicken av tryckta tidningar borde kvaliteten i PDF vara bättre.

Med hopp om förbättring,
Kjell