Mina erfarenheter efter att ha bytt från WinFamily 6.02 som jag använt i 20 år till Disgen 2021.

Jag måste tyvärr säga att jag är mycket besviken på Disgen av följande orsaker:

Import via Gedcom.
Importen via gedcom gick inte alls eftersom Disgen bara talade om att filen innehöll fel och importerade därför ingenting. Till slut fick jag importera gedcomfilen till Gramps som visserligen noterade en del fel i en felrapport, men sedan importerade Gramps alla mina cirka 65000 personer och 25000 familjer. Därefter exporterade jag en ny gedcom fil från Gramps som sedan gick att importera till Disgen. Jag tycker att Disgen borde ha kunnat klara av den importen lika bra som Gramps, d.v.s. importera så mycket som Disgen begriper och logga radnummer på alla fel som hittas. Som användare har jag ingen användning av ”att det inte går”, jag skulle tycka bättre om att Disgen ”gör så gott den kan”.

Sortering av barn och äktenskap
Slutligen sorterar inte Disgen äktenskap och barn i kronologisk ordning vid importen. Detta har medfört att jag nu har 25 000 familjer där äktenskap och barn många gånger sorterats fel. Jag önskar att Disgen hade en automatisk funktion som sorterar äktenskap och barn i kronologisk ordning. Vidare önskar jag en möjlighet att söka efter familjer där äktenskap och barn sorterats fel.

Registrering av adoptivbarn eller fosterbarn. Ett barn måste kunna registreras både med biologiska föräldrar och med adoptiv- eller fosterföräldrar. Jag har ett barn som redan har biologiska föräldrar och jag lyckas inte registrera att han också får fosterföräldrar.

Sökning efter dubbletter
I Disgen tar en sökning efter dubbletter en enorm tid. Till slut bestämde jag mig för att sätta igång datorn då jag gick och lade mig och jag hoppades att sökningen skulle vara klar då jag vaknade. När sedan jag fick se rapporten blev det en stor besvikelse. De första cirka 5000 möjliga dubbletter som Disgen listat som högst sannolika var inga dubbletter alls. Åtminstone i det område där jag släktforskar har det varit vanligt att om ett barn dör så ger man ett senare barn av samma kön samma namn. Disgen förstår inte detta utan menar att ett sådant barn med högsta sannolikhet är en dubblett. Detta gjorde att jag inte hittade en enda dubblett eftersom jag inte orkade gå igenom allt som Disgen tyckte att jag borde undersöka. Jag menar att det är ett mycket osannolikt fel att man registrerat samma barn två gånger i samma familj med olika födelsedatum.

De dubbletter jag skulle vilja ha hjälp att hitta är där man registrerat en person som barn i en familj och som en annan person som är vuxen i en annan familj. Jag önskar att Disgen skulle ta hänsyn till att många förnamn finns i flera varianter (som Kristina, Stina och Kerstin (*stin*)) och att varje variant möjligen har flera stavningsvarianter. Vidare vid fler än ett förnamn kan namnen ha omvänd ordning eller att något av namnen saknas på en av personerna. Jag önskar vidare att det skulle vara valbart om sökningen görs på två, tre eller fyra av: förnamn, patronymikon (slutar på sson eller sdotter), efternamn och födelsedatum alternativt dödsdatum. Dessutom skulle jag vilja kunna ställa in ett visst antal dagar som födelsedatum eller dödsdatum får skilja sig åt för att det ska anses som en möjlig dubblett.

Sökning efter andra fel i databasen
Här är mitt 25 år gamla släktforskningsprogram helt överlägset Disgen. I Disgen saknar jag möjlighet för följande kontroller:
 • Personer vars äktenskap har fel ordning
 • Familjer med fel ordning på barn
 • Kvinnor vars ålder vid första barn var under en inställbar ålder
 • Män vars ålder vid första barn var under en inställbar ålder
 • Person vars ålder vid äktenskap var under en inställbar ålder
 • Kvinnor vars ålder vid sista barn var över en inställbar ålder
 • Män vars ålder vid sista barn var över en inställbar ålder
 • Personer vars ålder vid död var över en inställbar ålder
 • Personer med fel ordning på födsel, dop, vigsel, död och begravning
 • Personer utan anknytning till annan person i databasen
 • Möjlighet att sortera alla mäns förnamn i bokstavsordning (för att lättare hitta stavfel och personer med fel kön)
 • Möjlighet att sortera alla kvinnors förnamn i bokstavsordning (för att lättare hitta stavfel och personer med fel kön)
 • Äktenskap med personer av samma kön