Timeouten i Disbyt verkar vara satt till 1 timme.
Det är för lite.
För oss som använder Disbyt hemma, förmodligen de flesta, så behövs ingen timeout alls.
Varför inte låta användaren bestämma själv på Min Sida?