Hur bör jag registrera gamla ortnamn som "New Amsterdam" i ortstrukturen.
Om jag skriver in detta som New York så tappar man ju charmen och den historiska kopplingen.

Finns det möjligtvis något system i ortstrukturen för att styra namnet så att det ändras automatiskt beroende på vilken tidsperiod det gäller?