Jag har som föregående frågeställare många gårdar, byar där jag inte lagt in koordinater.
Jag har försökt leta och testa, men finns någon möjlighet att få ut en lista med de platser där koordinater saknas?
Ja, det känns enklare att ha en lista där man kan pricka av/stryka platserna där man kompletterat. Så kan man arbeta av en bit i taget.

Med vänlig hälsning
Bosse