I ortsförteckningen har Gryt(E) fått koordinaterna för Gryt(D)