När man lägger in mer än en Källa blir skiljetecknet mellan Källorna ett kommatecken. Kommatecken används i många sammanhang, ofta inne i en mening. För att tydliggöra att det är olika Källor, föreslår jag att istället används semikollon ;