Tyvärr kan jag inte närvara vid årsmötet i Staffanstorp, och det retar mig såpass mer som det verkar vara ett intressant föredrag jag missar:

Årsmötesföredraget hålls av Cecilia Hägerhäll och har titeln "Livets
träd på riktigt - om släktskap från molekyler till människa"

Så kom jag att tänka på Bambuser.

På nätet finns bambuser.com som erbjuder vem som helst att lägga in sina video m.m.
Genealogiska föreningen i Stockholm är redan igång, Värmlands Släktforskarförening planerar att göra likadant under våren. Något för DIS?