Allmänt

DIS Forum: Samverkansprojekt GIDX: Allmänt
Av Sture Bjelkåker (M00035) Onsdagen den 9 september, 2009 - 19:26:

Detta är ett nytt forum från 9 sept 2009 för diskussion om erfarenheter och frågor kring DIS och Genlines samverkansprojekt GIDX. Forumet är öppet för alla DIS-medlemmar.
Sture Bjelkåker
DIS projektledare för GIDX

Av Rolf Carlsson Söndagen den 13 september, 2009 - 12:24:

Det verkar nu som om GIDx går in i en slutfas. Det vore intressant att få veta hur slutresultatet av projektet kommer att kunna utnyttjas av medlemmarna.

Redan tidigare har jag ställt fågan om det är nödvändigt att vara kund hos Genline för att kunna ta del av informationen men inte fått något svar.

Hälsningar

Av Sture Bjelkåker (M00035) Tisdagen den 15 september, 2009 - 08:20:

Svar till Rolf Carlsson

DIS har ett avtal med Genline om tillgång till de data som DIS-medlemmarna registrerat i GIDX-projektet,

Utöver användningen av GIDX-data i Genlines databas kommer DIS att utnyttja GIDX-data i system DISPOS - en "genväg till källorna",

Avsikten är att man då ska kunna bli hänvisad även till andra "leverentörer" av husförhörs-längdsdata än Genline,

Dessutom kan det finnas andra sätt att använda resultaten av GIDX-indexeringen....

MVH / Sture Bjelkåker

Av Peter Isoz Måndagen den 21 september, 2009 - 13:13:

Varför denna hemlighetsfullhet?
Försökte välja en församling som var upptagen och blev då naturligtvis nyfiken på vem mer som hade intresse och kunskap där. Men si det fick jag inte veta.
Fick heller inte veta vem som "kontrollerar" mina indata, bara att så o så många "fel" har han/hon hittat.
Öppenhet tycker jag är något helt grundläggande i DIS.

Av Karl Edvard Thorén (M04089) Tisdagen den 22 september, 2009 - 22:19:

Jag körde igenom alla böcker i en församlig förra året men har inte hört ett knyst om resultatet.
Då hade vi inga instruktioner om att man skulle ta en bok och sedan få den kontrollerad.

Av Calle Blåholtz Onsdagen den 23 september, 2009 - 09:39:

Hej, Karl Edvard!

Instruktionerna hur man skall göra har ju uppdaterats hela tiden sedan vi började och det är ju bra om man emellanåt kontrollerar om något ändrats.
Anledningen till att man skall rega en hf-längd och sedan få den kontrollerad av Q är att det gjordes mycket fel av en del så för att minimera det så startades Qvalitets gruppen.

Av Calle Blåholtz Onsdagen den 23 september, 2009 - 09:45:

Hej !

Vi har nu hållt på i 15 månader och efter mailet vi fick i veckan har vi gjort 40% av husförhörslängderna. Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle vi vara färdiga till 80% i November 2009, det är helt uppenbart att detta inte kommer att gå. Det ändrades ju iofs till att vi skulle hålla på året ut men det lär inte heller gå. Så hur ser nu tidsplanen ut?
kommer projektet att avslutas vid årsskifftet oavsett vad resultatet är?

Av Lars Skillius Onsdagen den 23 september, 2009 - 17:28:

Bäste Sture Bjelkåker
Jag är förvånad över att detta samverkansprojekt fortfarande tycks vara inriktad på bilder som tillhandahålls endast av Genline AB. Vid en ovetenskaplig rundfråga i vår släktforskarförening visade det sig nämligen att en majoritet av de internetforskande medlemmarna abonnerade på bilder som tillhandahålls av ArkivDigital AB.
Avser DIS att nyttiggöra utfört indexingsarbete i GIDX också för sistnämnda företag och SVAR (vilka f.ö. båda använder sig av i dag aktuella volymbeteckningar)och i så fall hur och när?

Av Olof Cronberg (M00082) Lördagen den 26 september, 2009 - 17:54:

Hej!

I vårt avtal med Genline ingår att vi ska kunna använda de registrerade uppgifterna även i Dispos. Det innebär att de också kommer att gå att använda uppgifterna på Svar och ArkivDigital.

För att det ska funka krävs dels en viss programmering av Dispos och dels att (de interna) volymsbeteckningarna för Genline, Svar och AD synkas ihop.

Som jag ser det är det ett fullt genomförbart arbete, men det krävs hjälp av ideella krafter. Är du intresserad av att hjälpa till får du gärna höra av dig.

/Olof C

Av Sten Magnusson Torsdagen den 11 mars, 2010 - 08:22:

Då är det väl volymbeteckningarna som SVAR och AD använder som borde användas i första hand eftersom de bättre stämmer med de som Riksarkivet resp. de numera i Riksarkivet ingående Landsarkiven och att Genline får anpassa sig till dessa.

Mvh/Sten Magnusson

Av Christer Gustavsson (M04621) Torsdagen den 11 mars, 2010 - 19:59:

Jag vill inte lägga mig i diskussione mer än att uppmärksamma er på en sak. Jag tror att AD använder sig av landsarkivens volymbeteckning som i undantagsfall skiljer sig från Riksarkivets. Trots att de numera är samma myndighet. Jag har i några fall stött på skillnader i volymnumrering mellan Vadstena landsarkiv och Riksarkivet, men minns inte idag några exempel.

Av Sten Magnusson Lördagen den 14 augusti, 2010 - 19:12:

Det är ju det som är poängen med ovanstående resonemang, nämligen att de officiella arkivbeteckningarna används, vilket ju både SVAR och Arkiv Digital gör, men däremot inte Genline.

Mvh/Sten Magnusson


Lägg till ett meddelande (Add a message)


För att kunna delta i denna diskussion måste Du:
Skriva För och Efternamn i fältet "Användarnamn" !
Hoppa över fältet lösenord här!
Fyll i din e-post om du även vill ha direktkontakt med deltagarna.
(Just fill in Your name! E-mail is not compulsory.)
Användarnamn:
(Your name)
 
Lösenord:
(Password)
E-mail: