Detta är DIS gamla forum som användes 2002-2010. Det är stängt för skrivning. Välkommen till DIS nya forum:
https://forum.dis.se/vb!

Välkommen!
Här nedan ser du de områden som detta forum omfattar. Om du klickar på ett område så ser du den översta nivån på de ämnen som du kan välja på.

Hur använder man detta diskussionsforum? 14 februari 2006 - 21:54

1. Hjälpmedel i släktforskningen 9 oktober 2010 - 01:58

2. DISBYT - Databasen 10 oktober 2010 - 11:22

3. DISGEN - Släktforskarprogrammet 10 oktober 2010 - 02:10

4. Efterlysningar 29 maj 2002 - 10:24

5. DIS verksamhet och utveckling 15 oktober 2010 - 23:16

6. Ordet är fritt (Efterlysningar hänvisas till www.genealogi.se) 15 oktober 2010 - 09:02

7. Discussions in English 13 juni 2004 - 14:09

Samverkansprojekt GIDX 14 augusti 2010 - 19:12

FUNKTIONÄRSFORUM (DISGEN-faddrar och utbildare) 15 oktober 2010 - 17:08


Nya DIS Forum är en modifierad version av programmet Discus