Läshjälp

DIS Forum: Samverkansprojekt GIDX: Läshjälp
Av Sture Bjelkåker (M00035) Onsdagen den 9 september, 2009 - 21:45:

Här kan du få hjälp av andra GIDX - deltagare om du har svårt att tyda ortsnamn vid läsning av husförhörslängderna


Lägg till ett meddelande (Add a message)


För att kunna delta i denna diskussion måste Du:
Skriva För och Efternamn i fältet "Användarnamn" !
Hoppa över fältet lösenord här!
Fyll i din e-post om du även vill ha direktkontakt med deltagarna.
(Just fill in Your name! E-mail is not compulsory.)
Användarnamn:
(Your name)
 
Lösenord:
(Password)
E-mail: