Holger

DIS Forum: 1. Hjälpmedel i släktforskningen: Släktforskarprogram: Holger


Av angelica lidström Onsdagen den 18 september, 2002 - 14:38:

jag vill leta om släkt.

Av Anders Eriksson Söndagen den 16 november, 2003 - 16:00:

För den som vill veta mera om Holger så är länken:

http://holger.aland.net/


Lägg till ett meddelande (Add a message)


För att kunna delta i denna diskussion måste Du:
Skriva För och Efternamn i fältet "Användarnamn" !
Hoppa över fältet lösenord här!
Fyll i din e-post om du även vill ha direktkontakt med deltagarna.
(Just fill in Your name! E-mail is not compulsory.)
Användarnamn:
(Your name)
 
Lösenord:
(Password)
E-mail: