handdator

Visa fullständig version : Utskrifter, HTML 1. Utskrift av stamtavla, träd
 2. Problem vid blanktecken i notisfält.
 3. Utskrifter - möjligheter
 4. Utskrift med nyradstecken
 5. Utskrift Släktbok/släktmatrikel
 6. Utskrift av fotnot och anteckning kopplat till själva personnotisen
 7. Utskrift av anteckning till bild
 8. Granska Antavla med bilder
 9. Förutgåvan fungerar inte vid utskrift med PDF
 10. Ytterligare fel vid utskrift med PDF
 11. Bilagor
 12. Utskrift av söklista fungerar inte tillfredställande.
 13. Statistik till USB sticka
 14. Utskrift av släktskapstavla
 15. Porträtt vid html-export
 16. Hur får man med flaggor i en komprimerad antavla
 17. Numrering av html-filer i Disgen 8 och 2016
 18. Egna tillägg i egen HTML-editor
 19. Tar lång tid att skapa HTML med version 2016
 20. Stamtavla till gedcom format
 21. Fel vid utskrift till PDF i annat än stående A4
 22. Skriv ut Utdrag
 23. Utskrift Släktmtrl i trädform.
 24. Felaktig indikering av släktrelationer vid HTML-export
 25. HTML-export till Webb och CD, jag kan inte göra länkar- vad ska jag göra
 26. Släktmatrikel
 27. Släktmatrikel - trädform - ändrad ordning?
 28. Egendefinierade språkvariabler
 29. Egendefinierade språkvariabler
 30. Skriva ut i A0 eller A3
 31. skriva ut stamtavla
 32. Pdf
 33. Efternamn
 34. Levdeår - kommer med i stamtavla
 35. Utskrift
 36. ID-nummer i stamtavla
 37. Person-/ortnamnsregister, sidnr i stamtavla
 38. Utskrift antavla i tabellform
 39. Bilder i HTML
 40. Inkrementell HTML-generering
 41. Utskrift till textfil
 42. Utskrift långa länkar till HTML
 43. Publicera HTML-Export till Webnode.se
 44. Flaggor i HTML-export och utskrift
 45. Hur använde du egna utdrag?
 46. Export av bilder till HTML
 47. Var finns html mallarna och kan man kopiera och sedan ändra i en mall?
 48. HTML-export av söklista
 49. in english: html-output has a lot of broken links !
 50. Ortsregister i HTML
 51. Utskrift av PI (Personidentitet)
 52. Html att få med porträttbilden
 53. Porträtt hamnar till höger vid Export till HTML
 54. Fel vid HTML-export
 55. Utskrifter "Fadder till" Källa mm
 56. Inställningsmallar
 57. Startfil för HTML
 58. Avvikande teckensnitt för källhänvisningarna vid utskrift av ansedlar och antavlor?
 59. Får inte med sidnummer
 60. Html mallar förhand. titt
 61. Bildstorlek
 62. HTML-export, vad gör jag för fel?
 63. Markering i samband med byggd antavla
 64. Bilder i ortsförteckningen
 65. Foto följer ej med vid export
 66. Bilder i antavla
 67. TIF - HTML
 68. CtrlA/F9 i utskrifter
 69. Utgående från orter
 70. Hur koppla videofilm till html sidor
 71. Utskrift Släktskapstavla
 72. Ansedel på Engelska
 73. ID nummer i utskrifter
 74. Släktbok
 75. Sidfot med avgänsningslinje vid utskrift
 76. Antavla el. dyl. som visar syskon
 77. Fråga om länkar
 78. Antavla - Anteckningar i texten
 79. Ålder vid personens olika händelser
 80. Digital släkttavla
 81. Utskrift av stamtavla
 82. Utskrift av levnadsår/ålder i olika rapporter t ex antavla och ättlingstavla?
 83. HTML-export: Inställningar för ansedlar
 84. Disbyt utskrifter
 85. Sortering gemener / versaler html-export
 86. Släktmatrikel utskrift
 87. Stamtavla: Utskrift av alla bilder?
 88. Utdrag - inbyggda hjälptexten ofullständig?
 89. Faddrar saknas vid utskrift
 90. utskrift av ansedel från Disgen
 91. Handledningen -tydligare om vilken version som en guide avser
 92. Ingifta i stamtavla
 93. Ahnentafel från Disgen?
 94. Antavla / Släktöversikt
 95. Utesluta personer från utskrift
 96. Flaggning av tilltalsnamn i HTML-export är inte konsekvent.
 97. Utskriftsmallar Antavla Grafisk
 98. Utskrift Söklista
 99. Text och Extra text i ansedlar och -tavlor
 100. Visa släktträd i HTML på surfplatta med Android - Hur gör jag
 101. Kartvisning Orter Html Disgen 2019
 102. Relations notiser vid utskrift av ansedel och Html-export
 103. Utskrift av släktöversikt
 104. Saknas många personer vid export
 105. Egna utskriftsmallar...
 106. Ansedel, mer utrymme mellan Porträtt och person
 107. Personregister i Komprimerad antavla
 108. Porträtt i Relationsöversikten
 109. Länkningen till Google Maps från Ortsregister i HTML-export
 110. Utskrifter flera familjenamn
 111. Utskrift antavla
 112. Utskrift Släktmatrikel.
 113. Komprimerad antavla
 114. Störande numrering på antavla
 115. Export av relationer till Html.
 116. Livslinjer
 117. Utskrift Vigselregister
 118. Porträtt saknas efter HTML-export
 119. Kombinerad utskrift bör ersätta släktbok
 120. Sidhänvisning vid repetition
 121. Mellanrum mellan notiser
 122. Indrag i textnotis?
 123. Personer utan exakta datum kommer inte med i Html
 124. Utskrift Stamträd
 125. Släktskapstavla
 126. Utskrift av källcitat.
 127. Utskrifter, enbart kvinnor
 128. Ansedel med källor som fotnot eller efter text
 129. Export av personer till HTML
 130. Ortsregisterutskrift i v 2019 antavlyabell
 131. Visning i android